Onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen om schade door vogels aan gevels te voorkomen.

14 maart 2023 - Nieuws

Namens de Bond voor Pleisterbouw, de vereniging van aanbieders van buitengevelisolatiesystemen, wil ik u uitnodigen om mee te werken aan een onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen om schade door vogels aan gevels te voorkomen. Adviesbureau Arcadis zal dit onderzoek uitvoeren.

 

Buitengevelisolatiesystemen worden in Nederland al meer dan 40 jaar grootschalig toegepast om bestaande woningen te verduurzamen en nieuwbouw woningen efficiënter te isoleren. De systemen zijn licht van gewicht en bij het produceren komt maar weinig CO2 vrij waardoor er momenteel sprake is van een toenemende vraag. Net als houten gevelbekleding, blijken buitengevelisolatiesystemen gevoelig voor aantasting van de toplaag door  spechten. De aanwezigheid van halsbandparkieten vergroot dit fenomeen. Daadwerkelijke schade komt echter maar sporadisch voor. De leden van de Bond voor Pleisterbouw kennen slechts enkele gevallen per jaar die over het algemeen snel hersteld worden door de betrokken marktpartijen.

 

Een natuurinclusieve leefomgeving

 

Door de stijgende vraag naar biobased oplossingen, waaronder houten gevels en buitengevelisolatie, is een stijging van het aantal schadegevallen door spechten niet ondenkbaar. We zijn ons steeds meer bewust van de afhankelijkheid tussen natuur, gebouwde omgeving en menselijk welzijn. Vanuit deze visie heeft de Bond voor Pleisterbouw adviesbureau Arcadis en ecologisch bouwadviesbureau Unitura de opdracht gegeven een onderzoek te doen naar gevelaantasting door spechten en halsbandparkieten. Het doel ervan is om in kaart te brengen wat de omvang van dit fenomeen in Nederland nu precies is én om te bepalen welke mitigerende maatregelen bij bestaande gebouwen en woningen het meest effectief zijn. Hiervoor zal uitgebreid veldonderzoek plaatsvinden en zullen verschillende mitigerende maatregelen worden getoetst. Het onderzoek zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

 

 

Uw inbreng als basis voor onderzoek

Om grondig onderzoek te kunnen doen zijn wij op zoek naar praktijksituaties waar men te maken heeft gehad met gevallen van vogeloverlast en gevelaantasting. Zodoende willen we een poel van waardevolle projectreferenties samenstellen, die ons veel kennis en inzicht zullen gaan opleveren. Mocht u hier ervaring mee hebben (gehad), dan willen we het betreffende project graag onderdeel maken van dit onderzoek en vragen we u contact met ons op te nemen; stuur een mail aan spechtenparkietenmeldpunt@unitura.nl.

 

Samen met u, ecologen, applicatie bedrijven en vastgoedonderhoudspartijen kunnen wij de kennis en ervaring bundelen en stappen zetten naar een natuur inclusieve gebouwde leefomgeving.

 

Namens de Bond voor Pleisterbouw,

Met vriendelijke groet,

 

Kees Mylanus

Voorzitter

Meer publicaties