Bond voor Pleisterbouw – interview door Saskia de Jong met Rudolf Van Mierlo over het rapport dat door DGMR is samengesteld.

9 juni 2021 - Nieuws

DGMR concludeert dat ETICS-buitengevelisolatie voldoende brandveilig is uit te voeren

Het rapport ‘Brandveilige toepassing van EPS-ETICS’ concludeert datNederlandse systemen voor buitengevelisolatie ook bij hoog-risico gebouwen voldoende brandveilig te maken zijn. Auteur Rudolf van Mierlo van DGMR inventariseerde voor de Bond voor Pleisterbouw de algemene risicofactoren van gebruik en hoogte van het gebouw en de vluchtroutes. Zijn advies is extra steenwolstroken toe te passen bij hoog-risico gebouwen en als het stelkozijn kritisch gedetailleerd is.

Gevaarfactoren in kaart brengen is niet nieuw. Risiconiveaus bepalen om brand te voorkomen wordt al jaren gedaan, vertelt Rudolf van Mierlo, senior adviseur brandveiligheid van ingenieursbureau DGMR. “Gemeenten hebben van het ministerie van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld opdracht gekregen hun gebouwen te scannen. Daar heb ik een risicotool voor ontwikkeld die naast geveleigenschappen belangrijke gebouweigenschappen in beeld brengt: de functie en het gebruik van het gebouw, de vluchtroutes en de gevelhoogte.”

 

Vertrouwen in veiligheid

Er is discussie over in welke vorm EPS-ETICS gevels brandveilig kunnen worden toegepast, ziet ook Van Mierlo. “De markt kijkt er kritisch naar en het bevoegd gezag en de verzekeraars ook. Men wil extra zekerheid om brandvoortplanting en branddoorslag via de gevel te voorkomen en vraagt hoe dit kan in situaties met verhoogd risico. Daarvoor geef ik in het rapport een aantal situaties waarin je steenwolstroken aanbrengt om de EPS-laag te onderbreken. Er zijn ook andere technische oplossingen te bedenken, voor dit rapport heb ik me op verzoek geconcentreerd op steenwolstroken.”

Het belangrijkste dat dit rapport volgens Van Mierlo meegeeft, is dat als er qua brand onzekerheid is over het presteren van een gevel, je met de extra maatregelen uit dit rapport het vertrouwen hebt dat je het product veilig kunt toepassen. Het rapport dekt gebouwen tot een hoogte van 40 meter, daarboven wordt het maatwerk.

 

Kritische details

Het product EPS-ETICS is vooral kwetsbaar als een brand in een vroeg stadium in de EPS-laag kan raken, stelt de auteur. Dat ligt voor een groot deel aan de manier waarop ramen, deuren en luiken in een gevel zijn gemonteerd. Het gevelvlak wordt onderbroken en dan heb je een doorbreking naar binnen toe. Met een zwaar stelkozijn dat goed aansluit op een steenachtig binnengevelblad is de kans vrij klein dat de brand snel vanuit binnen achter het kozijn langs de EPS-laag in gaat. Dat is een kritisch detail.

Naast het in kaart brengen van de algemene risicofactor van het gebouw, geeft het rapport daarom aan extra maatregelen te nemen als het stelkozijn detailkritisch is. Kritisch wil zeggen dat op die plaats een brand snel de EPS in kan gaan.

 

Voldoende zekerheid

Van Mierlo: “Als de gevel goed bereikbaar is met voertuigen of vuilcontainers, is het advies om een steenwolstrook over de hele omtrek van het gebouw aan te brengen op het niveau van verdiepingsvloer 1. Dat is zo’n 3 meter van het maaiveld af.”

Met deze maatregel voldoet men met voldoende zekerheid aan de eisen voor brandvoortplanting en branddoorslag via de gevel. Het woord ‘voldoende’ is een bewuste formulering, vertelt Van Mierlo, “anders verwachten mensen dat je met maatregelen iets onmogelijk maakt, terwijl dat niet het geval is.”

“Mensen die niet in de veiligheid zitten vinden die terminologie vaag. Maar de uitspraak voldoende weerstand tegen branddoorslag’ is wél positief. 100% veilig bestaat immers niet, het is een mate van veiligheid. De wetgeving beoogt een bepaald veiligheidsniveau, maar dat niveau volgt alleen impliciet uit de voorschriften.”

Extra steenwolstroken
Daarom wordt uitgegaan van het gemiddelde, legt Van Mierlo uit: wat voor gebouwen worden gemiddeld gebouwd die voldoen aan de wetgeving? Dan wordt een bepaald niveau behaald en ga je na of met de EPS-ETICS gevel hetzelfde niveau wordt behaald.
Om er ook voldoende vertrouwen in te hebben dit product toe te passen bij hoge risico’s, stelt Van Mierlo daarom voor om in bepaalde situaties extra steenwolstroken aan te brengen. De context waarin dit is onderzocht, de materialen waarover het gaat, en de informatie die daarop is betrokken en mee is vergeleken, zijn in dit rapport in opdracht van de Bond voor Pleisterbouw voor het eerst bijeen gebracht.

Op de website van de bond is ook een persbericht over het onderzoek gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@bondvoorpleisterbouw.nl

[externe link DGMR: https://dgmr.nl/]

 

Meer publicaties