Verenigd voor een betere omgeving

Pleisterfabrikanten en leveranciers van buitengevelisolatiesystemen hebben zich verenigd in de branchevereniging 'Bond voor Pleisterbouw'. Doel van de vereniging is het vergroten van de kennis over de mogelijkheden van de toepassing van pleisterwerk in de bouw.

Pleisterwerk is al meer dan 8 eeuwen oud. In eerste instantie had het pleisterwerk tot doel een constructieve bijdrage te leveren aan de toen nog primitieve constructies. Pleisterwerk bestond toen uit klei, leem, mest kalk en gips. Later werd pleisterwerk toegepast vanwege de esthetische mogelijkheden die het biedt. In ons land kennen we het pleisterwerk ook al eeuwen. Buitenpleisterwerk is echter van de laatste decennia en juist op dat gebied is er in die periode, ondermeer onder druk van de regelgeving, veel gebeurd. Nieuwe systemen zijn ontwikkeld waarbij gedacht moet worden aan beschermende pleisters en isolerende systemen. Kortom Nederland heeft de schoonheid van gepleisterd bouwen leren kennen. Alle pleistersystemen zijn tegenwoordig leverbaar met langdurige zekerheden. Om de esthetische architectuur te waarborgen zijn er tegenwoordig prima onderhoudsproducten verkrijgbaar die een langdurige exploitatie waarborgen.

Het bestuur van bond voor pleisterbouw

 • Kees Mylanus
  (Voorzitter)
 • Bauke Geuzebroek¬†
  (Vicevoorzitter)
 • Erik Groendijk
  (Bestuurslid)
 • Leen Breedijk
  (Bestuurslid)
 • Jan Blaakmeer
  (Bestuurslid)
 • Simon Kostman
  (Secretaris/Penningmeester)

Missie

De Bond voor Pleisterbouw behartigt het belang van fabrikanten van mortels, pleisters en gevelisolatiesystemen voor de bouwsector en ondersteunt haar leden op het gebied van wetgeving en certificering. De Bond stimuleert haar leden om veilig en verantwoord te produceren, producten en service aan te bieden van de hoogste kwaliteit en de zorg voor mens en milieu centraal te stellen.

Visie

De Bond en haar leden streven ernaar zoveel mogelijk producten op basis van hernieuwbare grondstoffen te introduceren met behoud van kwaliteit en functionaliteit waardoor haar prominente positie in de bouw- en afbouwsector verder versterkt kan worden. Zei stellen de behoeften van verwerkers, opdrachtgevers en maatschappij centraal in al haar activiteiten.