De grote verbouwing van Nederland is gestart

6 maart 2018 - Brander - Nieuws

We zijn in beweging, de grote verbouwing van Nederland is gestart. En niet een zuinig stapje vooruit, alles wijst erop dat we de komende jaren Nederland echt gaan verduurzamen. Dat die ontwikkelingen snel gaan, zie ik op veel fronten.

De installatietechniek maakt de omslag, getuige het aantal warmtepompen dat op de markt verschijnt. Maar ook ingrijpende schilrenovatie wint snel terrein, omdat het een beproefde oplossing is om goede huizen te behouden en de warmtevraag aanzienlijk te beperken. Nu alle neuzen in dezelfde richting wijzen – en door Aedes een duidelijke route is uitgestippeld om huurwoningen te verduurzamen - kan het niet anders dan dat we met zevenmijlslaarzen richting 2050 gaan. Dat merken we ook aan de sterk toegenomen vraag naar onze renovatieoplossingen.

De helft van de Nederlanders is zich er inmiddels van bewust dat we de klimaatverandering een halt toe moeten roepen. ‘Gasloos’ is niet langer een kreet, maar realiteit. Enerzijds omdat de overheid een gasaansluiting niet langer verplicht stelt, maar vooral ook omdat de ambitie er is om CO2-neutrale nieuwbouw te realiseren. Met zo veel goede wil, is het niet verwonderlijk dat we in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. Hoe snel dat gaat? In 2017 is 40% van de nieuwbouwwoningen opgeleverd zonder gasaansluiting en dit jaar zal dat percentage stijgen tot boven de 50%.

Bestaande woningen verduurzamen

Maar hoe is het met de bestaande woningen gesteld? Nederland telt ruim 7,5 miljoen huizen, 4 miljoen koop- en bijna 3,5 miljoen huurwoningen. Deze woningen verduurzamen is een grotere uitdaging dan gasloze nieuwbouwwijken opleveren. Toch denk ik dat ook daar het kantelpunt nabij is. De warmtepomptechniek ontwikkelt zich snel, gemeentes brengen in kaart welke wijken geschikt zijn voor stadsverwarming én Aedes heeft een routekaart opgesteld. Niet zomaar een leidraad, maar een TomTom die duidelijk de richting aangeeft. Het eindpunt is helder en de wegen die naar de finish leiden ook. Zo wordt aangegeven welke maatregelen getroffen moeten worden om de CO2-uitstoot te beperken. Maar ongeacht de route die wordt gekozen, hij voert altijd langs de isolatie. Een schil op BENG of NoM-niveau is namelijk de meest effectieve manier om de warmtevraag te verminderen en de energiekosten terug te dringen.

Woongeluk

Wat daarnaast opvalt is: we doen het samen én we doen het goed! Niet voor niets is de routekaart onderdeel van een veel meer omvattende vernieuwingsagenda. Het gaat namelijk niet alleen om energetische vraagstukken. Bij duurzaamheidsingrepen moet ook gekeken worden naar het woongeluk. Dat is meer dan een optimaal geïsoleerd huis. Buurten moeten aantrekkelijk worden, hebben behoefte aan een nieuwe uitstraling, maar bovenal: ze moeten leefbaar zijn. Om dat te realiseren zijn zowel ontwerpende skills als technische kennis nodig en moeten we onze krachten bundelen. Samen kunnen we namelijk alle ambities waarmaken. De oplossingen om woningen fossielvrij te verwarmen en maximaal te isoleren zijn al uitgebreid getest en voorhanden. Nu komt het erop aan de juiste partijen met elkaar te verbinden en slim aan de gang te gaan om onze wijken een nieuw elan te geven.